HMS

SÄKERHET I FÖRSTA HAND

Vårt säkerhetsarbete är alltid högst upp på agendan. Vi arbetar i en bransch med många olycksrisker, bl.a. med tunga fordon. En viktig del i detta arbete är att ha rätt uniform på arbetet. För att minimera olycksriskerna har vi krav på personlig skyddsutrustning även för besökare och kunder. Om du inte har utrustningen själv finns det att låna på resp. platskontor.

Detta för att vi ska vara rädda om varandra.

Personlig skyddsutrustning, besökare

Besökare

  • Hjälm – alltid. Hard hat / kepshjälm är inte tillåtet
  • Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd – alltid
  • Skyddsglasögon – alltid
  • Handskar – alltid
  • Varselväst
  • Skall anmäla sig på platskontoret och ges säkerhetsinformation
  • Får inte vistas på våra arbetsplatser utan att ha ledsagare från projektet