NÄSSELBACKEN – Södertälje

Om anläggningen


08-590 770 80

Måndag – Torsdag 06:30 – 16:00
Fredag 06:30 – 13:00
Raster: 09:00 – 09:30, 13:00 – 13:30

Om anläggningen

Nässelbacken, Södertälje, är en terminal. Mottagning och försäljning av material för anläggningsändamål. Här har vi möjligheter att erbjuda våra kunder i närområdet korta transportavstånd och bra materialval för minimal miljöpåverkan. Det finns möjligheter för mottagning av schaktmassor, asfalt, betong m.m samt försäljning av återvunna material och bergkross/makadam.

Från Stockholm

Från E4. Följ skylt mot Göteborg, Strängnäs, Södertälje, Scania. Sväng och ta avfart 143, fortsätt på E20, kör 753 m

Följ skylt mot Centrum. Håll höger och ta avfart 142, kör 178 m

Håll vänster, kör 39 m

Ta vänster i rondellen andra avfarten. Kör in på Stålhamravägen, kör 1.1 km

Ta vänster i rondellen andra avfarten. Kör in på Tvetavägen, kör 2,6 km så ser du anläggningen på vänster sida

Från Nyköping

Från E4. Följ skylt mot Göteborg, Södertälje. Håll höger och ta avfart 143, kör 510 m

Följ skylt mot Göteborg, Strängnäs, Centrum. Håll höger, kör 371 m

Fortsätt in på E20, kör 85 m

Följ skylt mot Centrum. Håll höger och ta avfart 142, kör 178 m

Håll vänster, kör 39 m

Ta vänster i rondellen andra avfarten. Kör in på Stålhamravägen, kör 1.1 km

Ta vänster i rondellen andra avfarten. Kör in på Tvetavägen, kör 2,6 km så ser du anläggningen på vänster sida